Spørsmål 1 / 12

1) Hvor mange språk bruker du daglig?

1
2
3
4
5 eller flere

Spørsmål 2 / 12

Ønsker du å lære flere språk?

Ja
Vet ikke
Nei

Spørsmål 3 / 12

Ønsker du å lære bedre ett eller flere språk du allerede kan?

Ja
Vet ikke
Nei

Spørsmål 4 / 12

Hvilket språk hører du her?


Urdu
Polsk
Tyrkisk

Spørsmål 5 / 12

Hvor mange språk er det registrert i Oslo-skolen?

124
228
431

Spørsmål 6 / 12

Hva betyr «otaku»?

Stilig
Nerd
Gammel

Spørsmål 7 / 12

Hva betyr «ins»?

Ingenting nytt skjer
Instagram
Ikke noe spesielt

Spørsmål 8 / 12

Hva betyr «dleg»?

Du lever én gang
Du leser godt
Dere leverer godene

Spørsmål 9 / 12

Det er mange som bruker engelske ord og uttrykk når de snakker norsk. Hva synes du om det?

Bra
Vet ikke
Ikke bra

Spørsmål 10 / 12

Mange legger om dialekten sin når de flytter til Oslo. Hva synes du om det?

Bra
Vet ikke
Ikke bra

Spørsmål 11 / 12

«Sjino» og «sjøpe» – hva synes du?

Helt i orden, det er språkutvikling
Vet ikke
Ikke bra, det er språklig forfall

Spørsmål 12 / 12

Språket øst og vest i Oslo er blitt likere hverandre. Hva synes du om det?

Bra
Vet ikke
Ikke bra


Post resultatet på Facebook: