2014

 • Navn: Edvard og May-Britt Moser
 • Nasjonalitet: Norge
 • Navn: John O´Keefe
 • Nasjonalitet: USA
 • Begrunnelse: For sin oppdagelse av celler som utgjør et posisjoneringssystem i hjernen.

2013

 • Navn: James E. Rothman
 • Nasjonalitet: USA
 • Navn: Randy W. Schekman
 • Nasjonalitet: USA
 • Navn: Thomas C. Südhof
 • Nasjonalitet: Tyskland og USA
 • Begrunnelse: For deres oppdagelser vedrørende transportsystemer i kroppens celler.

2012

 • Navn: Sir John B. Gurdon
 • Nasjonalitet: Storbritannia
 • Navn: Shinya Yamanaka
 • Nasjonalitet: Japan
 • Begrunnelse: For oppdagelsen at modne celler kan bli reprogrammerte til å bli pluripotent.

2011

 • Navn: Bruce A. Beutler
 • Nasjonalitet: USA
 • Navn: Jules A. Hoffmann
 • Nasjonalitet: Frankrike
 • Navn: Ralph M. Steinman
 • Nasjonalitet: Canada og USA
 • Begrunnelse: For oppdagelser rundt aktivering av medfødt immunitet.
 • Begrunnelse: For oppdagelsen av dendrittcellenn og dens rolle i det adaptive immunforsvaret.

2010

 • Navn: Robert G. Edwards
 • Nasjonalitet: Storbritannia
 • Begrunnelse: For utvikling av in vitro fertilisering.
KILDE: Nobelprize.org, Wikipedia. Foto: A. Mahmoud. David Bishop, UCL. U. Montan. The Rockefeller University. Bourn Hall. (The Nobel Foundation)