Fakta om skredet

Mye snø og vind ble blåst mot Sukkertoppen fra øst. Snøen ble da blåst over fjelltoppen og la seg i le på baksiden av fjellet, mot bebyggelsen.

Skredet var av type flakskred. Dvs. skred der sneen glir ut i flak. Ca 90 % av skredrelaterte dødsfall skyldes flakskred.

Skredet løsnet 125 meter over havet, cirka 80 høydemeter over bebyggelsen. Bruddkanten, dvs. der skredet løsnet, varierte fra 1,5 til 4 meter.

Skredet var omlag 200 meter bredt og tok med seg 5000 tonn snø da det flyttet 11 hus. De fleste ble flyttet mellom 30 og 50 meter. Ett av husene ble flyttet 80 meter.