Velg tekster med en enkel struktur, det vi si tekster med:
- Et klart plot
- En fortellende struktur uten brå skifter
- Et relativt enkelt persongalleri

Bruk forelesningsaktiviteter:
- Prat om tittelen. Hva kan boka handle om?
- Diskuter hovedpersonen. Hvordan er han, hva holder han på med?
- Snakk om bokas omslag. Hvordan kan dette ende?

Velg bøker:
...i pocketformat
...med tekster som ikke fyller hele siden
...med korte kapitler
...gjerne med tegninger

Kilde: Universitetet i Stavanger / Illustrasjoner: Colourbox.com