Slik oppstår nordlys

Sola sender ut en strøm av elektrisk ladde partikler. Dette kalles solvind, og bruker en til tre dager før de når jorda. Partiklene er elektroner, protoner og ioner, og slengt ut i verdensrommet ved utbrudd på sola.

Solvinden kommer mot jorda, og møter jordas magnetfelt. Magnetfeltet styrer partiklene i solvinden mot polområdene. Partiklene fra sola tilfører energi til jordas atmosfære, og vi ser nordlys.

Dette fenomenet kan vi se som et belte på himmelen ved de magnetiske polene. Rundt Nordpolen kalles det nordlys, eller aurora borealis.Ved Sydpolen kalles det sørlys, aurora australis. Det bølgende lyset varierer i form og farge 120-180 km opp i atmosfæren.