Innvandringsmytene – overdrivelser eller harde fakta

Innvandrerne strømmer inn i Norge i et antall vi ikke har sett tidligere. For å søke jobb, beskyttelse eller bare for å søke lykken. Og med strømmen øker volumet på innvandringsdebatten. En debatt som er preget av polariserte holdninger og myter om både innvandring og innvandrere. Gjennom denne serien skal NRK sette fokus på noen av de vanligste mytene.

Klikk på personene under for å høre deres historier.

X

Myte 1: Norge har gjort seg helt avhengig av mer innvandring

Statistisk Sentral Byrås (SSB) holdningsundersøkelser viser at syv av ti er helt eller nokså enig i at arbeidsinnvandring fra land utenom Norden er gunstig for norsk økonomi, mens seks av ti mener innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv. Begge disse utsagnene fikk økt oppslutning i fjor. I Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) integreringsbarometer svarer seks av ti at de er helt eller delvis enig i at «innvandring er positivt for norsk økonomi». Selv de som er negative til innvandring ellers mener dette, viser baromteret.

 • image 2
 • image 2
 • image 2
 • image 2
 • image 2
 • image 2

Hvorfor innvandrere bosetter seg i hver enkelt kommune

Arbeid Familie Flukt Utdanning Annet/Uoppgitt

Myte 2: Integreringen i Norge er mislykket

I Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) holdningsundersøkelse for 2012 svarer kun 22 prosent at de syns integreringen går «ganske bra». Ingen syns den går «meget bra». Tre av ti har ingen formening, mens omtrent halvparten svarer at den går «ganske dårlig» eller «meget dårlig». De som er mest negativ til innvandringen er også mest negativ til integreringen så langt. Mens tre av ti innvandringspositive mener man har til gode å lykkes med integreringen, svarer like mange at de tror forholdet mellom nordmenn og innvandrere kommer til å bli bedre.

 • image 1
 • image 2
 • image 1
 • image 2

Myte 3: Innvandringen vil gjøre nordmenn til minoritet i eget land

45 prosent i Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) integreringsbarometer for 2012 slutter seg helt eller delvis til påstanden om at Norge ikke bør slippe inn flere innvandrere, mens 43 prosent i SSBs holdningsundersøkelse samme år svarte at det bør bli vanskeligere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge. Fremskrittspartiet har gjennom en rekke utspill de siste årene fremhevet påstanden om at nordmenn vil bli minoritet i eget land hvis innvandringen fortsetter slik den har gjort til nå. Utsagn som «Vi er i ferd med å bytte ut befolkningen» har lagt premissen for mye av innvandringsdebatten til nå og på mange debattfora i miljøer uten direkte tilknytning til Frp er dette innfallsvinkelen for mye av det som diskuteres.

 • image 1
 • image 2
 • image 2

Innvandrerandel i befolkningen 2012

Nordmenn Innvandrere

Myte 4: Innvandrerne er kriminelle og misbruker norske velferdsgoder

En tredjedel av nordmenn mener ifølge SSBs holdningsundersøkelse at innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet. I samme undersøkelse sier like mange seg helt eller delvis enig i at «innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene». Selv om det er høy og stabil oppslutning om at innvandrere med varig opphold i Norge skal ha samme rettigheter som nordmenn, er det også nesten syv av ti som mener at nordmenn skal prioriteres foran innvandrere når det gjelder tilgang til offentlige velferdsgoder.

 • image 1
 • image 2
 • image 2

Myte 5: Nordmenn er et åpent og inkluderende folkeferd

Holdningsforskere har pekt på en såkalt tveegget nektelse i «Det nye Norge»: På den ene siden en majoritetsbefolkning som gjennomgående ikke ser seg selv som rasistisk, heller åpen og inkluderende, men som samtidig har klare forestillinger om hvilke norske verdier deres samfunn er tuftet på. På den andre siden en minoritetsbefolkning som i begrenset grad ser seg selv som utsatt for rasisme, men hvis personlige livshistorier tyder på at erfaringene med rasisme er utbredt.

 • image 1
 • image 2
 • image 2

Bakgrunnsstoff

Utenlandske statsborgere i Norge

Norge er satt sammen av mange nasjonaliteter. Ca 8% av oss har et annet statsborgerskap enn norsk. Slik ser fordelingen ut med de 50 største gruppene. På topp ligger Polen med totalt 66 369, deretter kommer Sverige, Danmark, Litauen og Tyskland.

Se hvordan det har endret seg:

* Serbia og Montenegro endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro

Del din historie med oss

Tekst Video

For å laste opp video må du først gjøre følgende:

 • Klikk på lenken nedenfor
 • Last ned driveren (plug-in) som bidrar til sikker og hurtig opplastning
 • Skriv inn epostadressen din
 • Last opp videon din

Klikk her for å laste opp video