OVERSIKT NYHETER SPORT MUSIKK UNDERHOLDNING FILM LITTERATUR MAT BARN UPUNKT
NRK Toppbanner

Her er du: NRK > Undervisning > Journalistetikk

Oppdatert 20.06.2001 10:52

JOURNALISTETIKK

 

Journalistetikk

Eit omfattande nettopplegg om Journalistetikk som byggjer på i alt fem fjernsynsprogram. Det er i alt meir enn 50 nettsider. På nettsidene finn du stoff av ymse slag; sekvensar frå programma, intervju og artiklar.

KRIMINALJOURNALISTIKK 6

Kameraet, reportasjen og virkeligheten

"For bruk av bilder gjelder de samme aktsomhetskrav som for skriftlig og muntlig fremstilling", heter det i Vær Varsom-plakaten (4.12) Det heter også " Vær varsom med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige." (4.10) Det er tre faser i bruken av bilder der en etisk vurdering må gjøres gjeldende. Først ved fotograferingen, enten det dreier seg om stillbilder eller videopptak. Neste fase er ved redigeringen på desken i avisen eller ved redigeringsbordet i fjernsynet. En ny vurdering må gjøres når et bilde hentes fram fra arkivet for å brukes på nytt, eventuelt i en ny sammenheng.

KRIMINALJOURNALISTIKK 5

Identifisering i kriminalsaker

Kva skal vege tyngst; vår rett til bli informert , eller retten til å vere anonym? Ofte kjem ulike media til tvert motsett syn. To jenter vart brutalt drepne i Kristiansand våren 2000, og mange media valde å identifisere dei sikta då dei vart arresterte i oktober,- andre media anonymiserte dei to unge mennene.

KRIMINALJOURNALISTIKK 4

Kva er etikk i journalistikken?

Media har makt til å påverke og vere med og forme folks oppfatning av røyndommen, av kva som er viktig.
Å arbeide med etikk handlar om å stille spørsmål til korleis ein brukar den makt ein har som journalist.
Etikk handlar om kommunikasjon,- om å forvalte makt.
Å arbeide med etikk i journalistikken handlar om å stille spørsmål til val og vurderingar på alle nivå i arbeidsprosessen.


KRIMINALJOURNALISTIKK 2

Journalistrolla

Korleis heng journalistrolla saman med samfunnet elles? Og kan vi seie noko om kva som kjenneteiknar journalisten idag?

KRIMINALJOURNALISTIKK 1

Heller meir enn mindre krimstoff i media

-Finst det drap som er viktigare enn andre drap, finst det vald som er viktigare enn annan vald?, spør Olav Njaastad. Dersom pressa slutta å omtale drap, eller berre så vidt registrerte drapssaker, kva ville det seie om samfunnets innretning og verdiar? Njaastad meiner mykje kan gjerast for å betre kvaliteten på kriminaljournalistikken.

Hedrumrapporten.
Et sammendrag

Av: Svein Brurås og Lars Arve Røssland

TV-reporterens vanskelege Kosovo-krig

Av: Sigrun Slapgard

Om almennkringkastaroppdraget

Vedlegg 2

Oversikt over deltaking i etikkprosjektet

Vedlegg 1


 
 
SØK

VERKTØYSIDER
Tanketorget [Ekstern]
10 SISTE JOURNALISTETIKK
18.06.2001 07:27
Journalistrolla

Copyright NRK © 2001   -  Telefon: 815 65 900  -   E-post: info@nrk.no   -   21.12.2008 11:36