Designhåndbok for NRK ©
Sist endret: 14.06.2007ORIGINALER

NRK-logo og signaturer
Sist endret 14.06.2007
Her finnes nedlastbare filer for PC og Mac i følgende formater:

EPS = Adobe Illustrator (8.0) EPS format.
Filer i dette formatet kan forstørres og forminskes uten kvalitetstap.
Bruksområde: Som original til alle typer trykksaker og skjerm (bl.a. fjernsyn og internett). Filene kan også åpnes i andre tegneprogrammer enn Illustrator, som Photoshop, Freehand, Flash og CorelDraw.
Farger: I den enkelte fil ligger signaturen i originalfarge(r) samt svart og hvit. Programkategorisignaturer og signaturer for organisatoriske enheter og datterselskap, ligger også i NRK-blå og NRK-hvit.
Filene finnes i følgende fargesystemer:
CMYK = firefargetrykk. PMS (Pantone) = spesialfargetrykk. RGB = skjermfarger.

WMF = MS Wordfil med grafikk (Windows Metafile) innmontert.
Filer i WMF-format kan forstørres og forminskes uten kvalitetstap.
Bruksområde: Word, Excel og andre kontorprogrammer
Farger: Alle signaturene ligger i svart og hvit. Signaturer som består av svart pluss en eller flere farger (kanalsignaturer) ligger også i disse. Programkategorisignaturer og signaturer for organisatoriske enheter og datterselskap, ligger også i NRK-blå og NRK-hvit.
Filene finnes kun i ett fargesystem: RGB = skjermfarger.

GIF = Adobe Photoshop GIF format.
Filer i dette formatet kan ikke forstørres uten kvalitetstap.
Bruksområde: Skjerm, som inter-/intranett og Powerpoint.
Farger:
1 = svart pluss en eller flere farger (kanalsignaturer)
2 = svart
3 = hvit
4 = NRK-blå
5 = NRK-hvit
Filene finnes kun i ett fargesystem: Indexed color = skjermfarger.


NRK-logo
EPS
WMF
GIF
Omtalt i håndbokens kapittel 2.2
CMYK PMS RGB
RGB
2 3 4 5
Signaturer for kanaler og program-
kategorier Omtalt i håndbokens kapittel 2.3
EPS
WMF
GIF
Kanalsignaturer fjernsyn
-
RGB Alle
-
NRK 1
CMYK PMS RGB
-
1 2 3
NRK 2
CMYK PMS RGB
-
1 2 3
NRK 3
CMYK PMS RGB
--
--
NRK Super (sentrert versjon)
CMYK PMS RGB
--
--
NRK Super (horisontal versjon - til bruk i små str.)
CMYK PMS RGB
--
--
NRK Tegnspråk
CMYK PMS RGB
--
--
Kanalsignaturer internett
-
RGB Alle
-
NRK.no
CMYK PMS RGB
-
2 3 4 5
NRK Nettradio
CMYK PMS RGB
-
2 3 4 5
NRK Nett-tv
-
2 3 4 5
Kanalsignaturer radio
-
RGB
-
NRK P1
CMYK PMS RGB
-
1 2 3
NRK P2
CMYK PMS RGB
-
1 2 3
NRK P3 (hovedsignatur)
CMYK PMS RGB
-
2 3
NRK P3 (signatur for str. under 1 cm)
2 3
NRK mP3
CMYK PMS RGB
-
2 3
NRK P3 Urørt
CMYK PMS RGB
--
--
NRK 5.1
CMYK PMS RGB
--
--
NRK Alltid nyheter (ny versjon)
CMYK PMS RGB
--
--
NRK Båtvær
CMYK PMS RGB
--
--
NRK Klassisk
CMYK PMS RGB
--
--
NRK Gull
--
--
NRK Jazz
--
--
NRK Folkemusikk
--
--
NRK Stortinget (ny versjon)
CMYK PMS RGB
--
--
NRK Sámi radio
CMYK PMS RGB
--
--
NRK Oslofjord (ny versjon)
--
--
Kanalsignaturer tekst-TV
-
-
-
NRK Tekst-TV
2 3 4 5
Programkategorisignaturer
-
RGB Alle
-
NRK BARN (Bare godkjent for internettbannere)
-
2 3 4 5
NRK DRAMA (Bare godkjent for internettbannere)
CMYK PMS RGB
-
2 3 4 5
NRK FAKTA (Bare godkjent for internettbannere)
CMYK PMS RGB
-
2 3 4 5
NRK KULTUR (Bare godkjent for internettbannere)
CMYK PMS RGB
-
2 3 4 5
NRK NYHETER
CMYK PMS RGB
-
2 3 4 5
NRK RADIOTEATRET
CMYK PMS RGB
-
2 3 4 5
NRK SPORT
CMYK PMS RGB
-
2 3 4 5
NRK UNDERHOLDNING
-
2 3 4 5
NRK UNGDOM (Bare godkjent for internettbannere)
-
2 3 4 5
Signaturer for organisatoriske enheter
og datterselskap Omtalt i håndbokens kapittel 2.4
EPS
WMF
GIF
Samlesignaturer
-
RGB Alle
-
NRK Fjernsynet (Er ikke i bruk)
-
2 3 4 5
NRK Futurum
-
2 3 4 5
NRK Kringkasting
CMYK PMS RGB
-
2 3 4 5
NRK Nyheter
CMYK PMS RGB
-
2 3 4 5
NRK Produksjon
CMYK PMS RGB
-
2 3 4 5
NRK Program Oslo
CMYK PMS RGB
-
2 3 4 5
NRK Program riks
CMYK PMS RGB
-
2 3 4 5
NRK Radio (Er ikke i bruk)
-
2 3 4 5
NRK Ressurser
-
2 3 4 5
Distriktssignaturer og Sámi Radio
-
RGB Alle
-
NRK Hedmark og Oppland
CMYK PMS RGB
-
2 3 4 5
NRK Hordaland
CMYK PMS RGB
-
2 3 4 5
NRK Møre og Romsdal
CMYK PMS RGB
-
2 3 4 5
NRK Nordland
CMYK PMS RGB
-
2 3 4 5
NRK Rogaland
CMYK PMS RGB
-
2 3 4 5
NRK Sogn og Fjordane
CMYK PMS RGB
-
2 3 4 5
NRK Sørlandet
CMYK PMS RGB
-
2 3 4 5
NRK Troms og Finnmark
CMYK PMS RGB
-
2 3 4 5
NRK Trøndelag
-
2 3 4 5
NRK Østafjells
-
2 3 4 5
NRK Østfold
CMYK PMS RGB
-
2 3 4 5
NRK Østlandssendingen
CMYK PMS RGB
-
2 3 4 5
NRK Sámi Radio
CMYK PMS RGB
-
2 3 4 5
Datterselskapsssignaturer
-
-
-
NRK Aktivum
CMYK PMS RGB
RGB
2 3 4 5Typografi
Sist endret 13.04.2005
NRKs hovedskrift heter News Gothic MT. Den skal fortrinnsvis brukes i normal/regular.

NRK har fått laget en egen versjon av News Gothic MT som bl.a. inkluderer eurotegnet og samiske bokstaver. Denne kan kjøpes hos Luth & co. Dersom du har gyldig lisens for News Gothic vil du få NRK-versjonen uten ytterligere kostnader fra Luth.

Personer innenfor NRK-nettverket kan laste ned fonten her (Zip-fil).Grafiske sekundærelementer
Sist endret 30.03.2004
Grafiske sekundærelementer er de enkelte formene i NRK-logoen: stolpe, skråstolpe, sirkelskive og pil. Omtalt i håndbokens kapittel 2.7. Her finnes nedlastbare filer for PC og Mac som inneholder disse grunnformene, samt faste mønster av disse.
I følgende formater:

EPS = Adobe Illustrator (8.0) EPS format.
Filer i dette formatet kan forstørres og forminskes uten kvalitetstap.
Bruksområde: Som original til alle typer trykksaker og skjerm (bl.a. fjernsyn og internett). Filene kan også åpnes i andre tegneprogrammer enn Illustrator, som Photoshop, Freehand, Flash og CorelDraw.
Farger: Grunnformer (stolpe, skråstolpe, sirkelskive, pil) i svart, mønster i svart, hvitt og farger fra NRKs fargepalett.
Filene finnes i følgende fargesystemer:
CMYK = firefargetrykk. RGB = skjermfarger.

WMF = MS Wordfil med grafikk (Windows Metafile) innmontert.
Filer i WMF-format kan forstørres og forminskes uten kvalitetstap.
Bruksområde: Word, Excel og andre kontorprogrammer
Farger: Svart.
Filene finnes kun i ett fargesystem: RGB = skjermfarger.

EPS
WMF
Grunnformer CMYK -- Stolpe - Skråstolpe - Sirkelskive - Pil
Faste mønster CMYK -- Faste mønster RGB
Fast mønster RGB


Bakgrunnsmønster bygget opp av sekundærelementer
Utfallende A-format i skalerbar vektorgrafikk

Det er satt opp et bakgrunnsmønster til bruk i f.eks. annonser eller andre sammenhenger hvor man trenger en diskret NRK-tillkjennegivelse over en flate som skal fungere som en bakgrunn.
– Mønsteroppsettene er vektorbasert og kan skaleres uten teknisk bildekvalitetstap.
– Ved skalering skal mønsteret ikke klemmes sammen eller strekkes ut, proporsjonene skal alltid beholdes.
– Ved behov for annet enn stående A-format, bruk utsnitt av flaten.
– Det er laget 12 fargevarianter av mønsteroppsettet. Disse fargevariantene følger NRKs fargepalett.
– Filene er lagret som EPS-er i CMYK-farger.
– Ved konvertering til RGB må fargene kontrolleres før bruk, slik at de stemmer overens med RGB-verdiene som er definert i NRKs fargepalett.
– Minimum PostScript nivå 3 ved trykk, pga. transparensvirkninger som er benyttet i grafikken.
– Bakgrunnene er satt opp i utfallende A-format med passmerker.
NRK bakgrunnmønster Blå 1
NRK bakgrunnsmønster Blå 2
NRK bakgrunnsmønster Blå 3
NRK bakgrunnsmønster NRK hvit
NRK bakgrunnsmønster Grønn 1
NRK bakgrunnsmønster Grønn 2
NRK bakgrunnsmønster Grønn 3
NRK bakgrunnsmønster Grønn 4
NRK bakgrunnsmønster Rød 1
NRK bakgrunnsmønster Rød 2
NRK bakgrunnsmønster oransje
NRK bakgrunnsmønster gulFargepalett
Sist endret 12.12.2000
NRKs fargepalett er omtalt i håndbokens kapittel 2.5. Der finnes også oversikt over paletten i aktuelle fargekoder. De mest brukte fargekodene kan lastes ned i filer i Adobe Photoshop (5.5) PSD-format og Adobe Illustrator (8.0) EPS-format (for både Mac og PC), slik at brukere av disse programmene har ferdige paletter å plukke farger fra.

Skjermfargepalett
Trykkfargepalett 1
Trykkfargepalett 2
RGB/Hexadecimal PSD
CMYK PSD
-
RGB/Hexadecimal EPS
CMYK EPS
Pantone EPS
NRK-logo i programvignetter på fjernsyn
Sist endret 11.01.2001
Omtalt i håndbokens kapittel 5.2.
Maler med korrekt plassering av NRK-logo kan lastes ned her:
Programvignett 4:3 format 1: 720 x 576 pixler (JPG)
Programvignett 4:3 format 2: 768 x 576 pixler (JPG)
Programvignett 16:9 format: 1024 x 576 pixler (JPG)NRK-logo i sluttplakater på fjernsyn
Sist endret 26.09.2006
Omtalt i håndbokens kapittel 5.2.
Maler med korrekt plassering av NRK-logo og "copyright 2007" kan lastes ned her:

Sluttplakat 2009
Sluttplakat 2009, 4:3 format 1: 720 x 576 pixler (JPG)
Sluttplakat 2009, 4:3 format 2: 768 x 576 pixler (JPG)
Sluttplakat 2009, 16:9 format: 1024 x 576 pixler (JPG)


Sluttplakat 2008
Sluttplakat 2008, 4:3 format 1: 720 x 576 pixler (JPG)
Sluttplakat 2008, 4:3 format 2: 768 x 576 pixler (JPG)
Sluttplakat 2008, 16:9 format: 1024 x 576 pixler (JPG)


Sluttplakat 2007
Sluttplakat 2007, 4:3 format 1: 720 x 576 pixler (JPG)
Sluttplakat 2007, 4:3 format 2: 768 x 576 pixler (JPG)
Sluttplakat 2007, 16:9 format: 1024 x 576 pixler (JPG)


Sluttplakat 2006
Sluttplakat 2006, 4:3 format 1: 720 x 576 pixler (JPG)
Sluttplakat 2006, 4:3 format 2: 768 x 576 pixler (JPG)
Sluttplakat 2006, 16:9 format: 1024 x 576 pixler (JPG)

Elementer for merking av lisensprodukter
Sist endret 18.05.2005
Omtalt i håndbokens kapittel 9.2 og 9.3.
Originalelementer i
Adobe Illustrator (8.0) EPS-format (for både Mac og PC) kan lastes ned her:
Sirkelskive (NRK-hvit) med NRK-logo (NRK-blå)
Sirkelskive (NRK-blå) med NRK-logo (NRK-hvit)
Toppbånd, NRK-hvit
Toppbånd, NRK-blåNRK Opplevelser
Sist endret 06.06.2003
NRK Opplevelser signatur i Adobe Illustrator (8.0) EPS-format (for både Mac og PC) kan lastes ned her. Hver fil inneholder signaturen i både fullfargeversjon, ensfarget versjon, samt svart versjon og hvit versjon:
NRK Opplevelser signatur, CMYK
NRK Opplevelser signatur, PMS
NRK Opplevelser signatur, RGB

NRK Opplevelsers grafiske støtteelement (både med og uten NRK Opplevelser signatur) i
Adobe Illustrator (8.0) EPS-format (for både Mac og PC) kan lastes ned her:
NRK Opplevelsers grafiske støtteelement, CMYK
NRK Opplevelsers grafiske støtteelement m/NRK Opplevelser signatur, CMYK
NRK Opplevelsers grafiske støtteelement, PMS
NRK Opplevelsers grafiske støtteelement m/NRK Opplevelser signatur, PMS
NRK Opplevelsers grafiske støtteelement, RGB
NRK Opplevelsers grafiske støtteelement m/NRK Opplevelser signatur, RGB

CMYK = firefargetrykk. PMS (Pantone) = spesialfargetrykk. RGB = skjermfarger.NRK P3 programvignetter
Sist endret 29.11.2005
NRK P3s faste programvignetter i Adobe Illustrator (8.0) EPS-format (for både Mac og PC) kan lastes ned her. Alle vignetter ligger samlet i en fil:
NRK P3 programvignetterP3 Spirit logo
Sist endret 17.02.2005
Logo for magasinet P3 Spirit kan lastes ned her: P3 Spirit logo