2.0 Vedlegg – Innhold:
Innledning
NRK P3-signatur
NRK mP3-signatur
Kontordokumenter, stillingsannonser og lisensprodukter
Typografi
Programvignetter
Promomateriell
P3 Spirit

12 sider i PDF-format. 181kb
Sist endret: 01.11.05

2.0 Innhold:
2.1 Innledning
2.2 NRK-logo
2.3 Signaturer for kanaler og programkategorier
2.4 Signaturer for organisatoriske enheter og datterselskap
2.5 Farger
2.6 Typografi
2.7 Grafiske sekundærelementer og horisontale akser
2.8 Flateinndeling

90 sider i PDF-format. 4069kb
Sist endret: 24.08.05

3.0 Innhold:
3.1 Innledning
3.2 Kontordokumenter og administrasjonsobjekter
3.3 Stillings- og kunngjøringsannonser
3.4 Presentasjonsverktøy (PowerPoint)
3.5 Brosjyrer og andre publikasjoner

50 sider i PDF-format. 3743kb
Sist endret: 25.03.03

9.0 Innhold:
9.1 Lisensstrategi
9.2 Prinsipp for merking av lisensprodukter
9.3 Markedsmateriell
9.4 Enheter i NRK Aktivum

42 sider i PDF-format. 7348kb
Sist endret: 01.03.06

10.0 Innhold:
10.5 Merking av kjøretøy

11 sider i PDF-format. 346kb
Sist endret: 20.03.03

11.0 Innhold:
11.3 Skilt og merking

25 sider i PDF-format. 1130kb
Sist endret: 24.06.05

1.0 Designprogram for visuell profilering og merkevarebygging
Under utarbeidelse

4.0 Fjernsynskanalprofiler
Under utarbeidelse

5.0 NRK-branding av fjernsynsprogrammer
Er tilgjengelig via NRKs intranett

6.0 Radiokanalprofiler og NRK-branding av radioprogrammer
Under utarbeidelse

7.0 Visuell profil, brukergrensesnitt og struktur for NRKs nettsted, nrk.no
Under utarbeidelse

Designprogrammets del 2.0, 3.1-3.4, 5.2 og 10.5 er utviklet av Subtopia a.s i samarbeid med NRK.
Del 11.3 er utviklet av Subtopia a.s og Creuna Design as v/Marius Renberg og Stein Øvre i samarbeid med NRK.
Del 3.5 utviklet av Jan Neste i samarbeid med NRK.
Del 9 er utviklet av Jan Neste og Marius Renberg i samarbeid med NRK.
© NRK 2006

NRKs designhåndbok
Designhåndboken er et verktøy for å bygge og vedlikeholde en samordnet visuell profil for NRK og selskapets produkter. Designprogrammet er et sentralt middel i NRKs merkevarebygging. Programmet – og anvendelsen av det – skal også bidra til identitetsbygging og synliggjøre NRKs kjerneverdier.

Designprogrammet er NRKs eiendom og hele, eller deler av det, kan bare benyttes av selskaper og personer utenfor NRK etter skriftlig samtykke. Kringkastingssjefen har gitt ansvaret for forvaltning av logo og designprogram til NRKs profilsjef i samråd med juridisk direktør. Alle opprettelser eller endringer av NRKs varemerker skal vedtas på direktørmøtet.

Designhåndboken finnes bare som digital utgave på nettet i PDF-format. Boken ajourholdes kontinuerlig. Du kan laste ned hele håndboken eller enkelte deler til din egen maskin. Til dette trenger du programmet Acrobat Reader som kan lastes ned gratis. NRK-brukere kan hente programmet på K:/adobe_acrobat_r

Spørsmål om designprogrammet rettes til designprogram@nrk.no